DEZVOLTARE

 

Formare pentru dezvoltarea conștienței

Pentru cine

Programul de formare intensivă prin exersarea conștienței este destinat celor care doresc să lucreze cu ei înșiși pentru a deveni oameni echilibrați, liberi și ajutoare de nădejde pentru cei din jur. Training-ul se adresează acelor persoane care trăiesc impulsul de schimbare, de transformare, care au o preocupare sinceră pentru viață și sensul ei. Munca pentru dezvoltarea personală primește astfel un țel concret, acela de a ne apropia de misiunea noastră și de destinul pe care îl țesem alături de cei din jur. Munca în social devine o activitate socială de a învăța să lucrăm în comunitate într-un mod nou, responsabil și conștient. Este recomandat ca înainte de această formare să fi parcurs anterior formarea noastră de autocunoaștere, însă acesta nu este un criteriu obligatoriu de participare.

Cum

Programul cuprinde o formare complexă de trei ani în cadrul căreia se va lucra cu exersarea unor tehnici de dezvoltare personală și spirituală adecvate omului modern. Practicile au ca finalitate creșterea potențialului personal în relația cu noi înșine, cu familia și cu mediul social în care activăm în viața cotidiană, modificări care pot fi realizate doar în cadrul unui program intensiv de muncă individuală și de grup, cu responsabilizare pe toată durata cursului.

Formarea presupune parcurgerea a trei etape esențiale unei transformări autentice:

a) înțelegerea mecanismelor și structurilor vieții interioare;

b) exersarea echilibrului interior și unor abilități noi;

c) deschiderea spre abilitățile sociale prin cultivarea capacităților de empatie, ascultare, mediere a conflictelor.

De ce

Pe parcursul trainingului cursanții vor fi stimulați spre:

–             creșterea încrederii în forțele proprii prin descoperirea și cultivarea lor;

–             dezvoltarea capacității de a menține și inspira echilibru și liniște interioară;

–             conștientizarea propriilor tipare comportamentale și prelucrarea lor;

–             vindecarea rănilor trecutului și depășirea situațiilor limită din trecut;

–             descoperirea unor mijloace de a lucra mai eficient cu ceilalți;

–             eficientizarea comunicării în relații profesionale;

–             realizarea unor proiecte proprii de dezvoltare personală și organizațională.

Program

Întâlnirile au loc la sfârșit de săptămână, din trei în trei luni, cu grupe de maxim douăzeci de participanți. Training-ul se desfășoară sâmbăta și duminica, cuprinzând 10 ore de formare/modul. Datele cursurilor sunt stabilite în avans pentru cei trei ani.

Programul training-ului pentru cei trei ani conține douăsprezece module. Fiecare modul are programul:

Sâmbătă: 10:00 – 17:00

Duminică: 10:00 – 13:00

Grupul 7: 29-30  iun. 2019, VIII – 19-20 oct. 2019, IX – 18-19 ian. 2020, X – 4-5 apr. 2020, XI – 27-28 iun. 2020, XII (final) – 10-11 oct. 2020.

Grupul 8: 6-7 iul. 2019, IV – 12-13 oct. 2019, V – 1-2 febr. 2020, VI – 25-26 apr. 2020, VII – 4-5 iul. 2020, VIII – 17-18.10.2020, IX – 16-17.01.2021, X – 17-18.04.2021, XI – 3-4.07.2021, XII (final) – 9-10 oct. 2021.

Costuri

Contribuția de organizare este de 370 lei/persoană/modul de weekend. La fiecare grupă există unloc gratuit acoperit din sponsorizări pentru studenți și două locuri reduse (250 lei) pentru situații financiare dificile.

Puteți apela cu încredere la locul gratuit sau la locurile reduse, în limita disponibilității acestora.

Fiecare grupă se completează în funcție de numărul de solicitări și de disponibilitatea trainerului.

Moderare

Trainingul este realizat sub îndrumarea directă a domnului profesor dr. Sebastian Stănculescu.

Înscrieri

Înscrierea la programul de formare se face la: contact@sebastianstanculescu.ro

Structura

 • I – Introducere în cultura universală. Istoria dezvoltării conștienței.
 • II – Exercițiile interioare și dezvoltarea vieții interioare. De la mistic la practic.
 • III – Structurile interioare: Umbră, Pseudo-eu, Eu și Super-eu.
 • IV – Umbre și reflectări. Straturi ale umbrei și pseudo-identitățile omului.
 • V – Provocări și limitări între subiectivitate și educarea obiectivității. Observarea emoțiilor și gestionarea lor.
 • VI – Ritmurile naturii și ritmurile interioare în dezvoltarea conștienței. Observarea tipologiilor emoționale.
 • VII – Liniștea interioară și echilibrul sufletesc. Structura lumii interioare și funcțiile sufletești. Educatea gândirii.
 • VIII – Eul cotidian și Super Eul. Educarea afectivității.
 • IX – Prezența și abilitățile sociale. Forțe care acționează în cuplu și familie.
 • X – Individualitatea în omunitate și pericolele eului colectiv. Grupurile și estomparea individualității.
 • XI – Comunitatea și forțele care acționează în comunități.
 • XII – Îngrijirea proceselor sociale și echilibrul în mediul social.

Training-ul nu reprezintă o formare profesională.